Livet är fullt av val – del 2

Jag är hemma ett par timmar i väntan på nästa valpass. Mitt första pass i vallokalen började kl. 8.00 och redan då fanns två röstande på plats. Förtidsrösterna ramlade in efter en timme och jag fick i uppdrag att kontrollräkna dem och kom efter en extra kontrollräkning fram till att antalet stämde med vad överlämnaren rapporterat. I mitt valdistrikt hade 221 förtidsröstat, inte alls många, enligt dem som varit med förut och som berättade att det vanligtvis kommer in två stora lådor med förtidsröster i stället för den enda halvfyllda som kom idag.

Piratpartiet var också på plats kl. 8.00 för att placera sina valsedlar i stället med övriga valsedlar. Snabbt for den unge pirtapartisten vidare till nästa vallokal med sina valsedlar.

Ett annat parti som nämndes ett par gånger var Feministiskt Initiativ. Fler än en väljare frågade efter deras valsedlar, men några sådana hade vi inte fått, så det  var till att berätta att väljaren fick ta en blank valsedel och skriva dit partinamnet själv. Det gäller lika mycket som om det hade varit en förtryckt valsedel.

Inga andra partirepresentanter fanns på plats så det var onekligen mycket lugnt även om det ett par gånger faktiskt uppstod köbildning till valbåsen.

Och innan jag gick därifrån röstade jag själv också – i vallokalen bredvid. Vilket parti som fick min enda röst håller jag däremot hemligt.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *