Lärarfortbildning

Ser att Björklund ska satsa på lärarfortbildning. Med 2,8 miljarder kronor ska 30 000 lärare fortbildas i något som kallas Lärarlyftet. De som deltar får 80 % av sin lön betald av stat och kommun om studierna pågår på heltid. Villkoret är att man har lärarutbildning. Lärare som undervisar på förskolan och upp t.o.m. år sex får läsa 15-poängskurser, medan övriga lärare får läsa 30-poängskurser. Våren 2008 beräknas fortbildningen komma igång och ska avslutas år 2010.

Några frågor ställer jag mig:
30 000 lärare i fortbildning under tre år är många lärare. Var hittas alla vikarier? Vilka är det som ska ersätta de lärare som är tjänstlediga för studier?

Det är skolhuvudmännen (haha, inte kvinnorna här inte!) som bestämmer vilka lärare som ska åtnjuta fortbildning. Undras vilken prioriteringsordning de kommer att ha? Kommer den att redovisas öppet? Kommer man att vilja satsa på en femtioårig, kvinnlig lärare som bara delvis är behörig i de ämnen hon undervisar i? Vågar jag tro att jag kan få lära mig mer här i livet? För faktum är att jag faktiskt tänkte söka friår och då läsa in några högskolekurser, men tvekade p.g.a. inkomstbortfallet. Och nu finns inga friår att söka, men väl fortbildning med bibehållen lön upp til 80 %. Det vore något det, tycker jag.

Men som sagt, jag kanske är fel häst att satsa på?


Andra bloggar om: , ,

2 reaktioner till “Lärarfortbildning”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *