Blogstafetten: Skulle världen vara bättre eller sämre utan religion?

Blogstafettpinnen överlämnades till mig idag av TheWitch och här kommer mitt bidrag innan jag på allvar ägnar mig åt elevernas ankomst:

Jag skulle kunna göra det lätt för mig genom att kategoriskt svara antingen bättre eller sämre, men som vanligt är det inte så enkelt att man kan se religionen som svart eller vit.

För det första bör man definiera vad som menas med religion. Själva ordet religion kommer enligt ne.se av latinets religio, som betyder ”vördnad för det heliga” eller ”gudsdyrkan”.

Min tolkning är att det betyder t.ex. att den som räknar sig som icke-religiös kanske i verkligheten betraktar något med stor vördnad och därmed kan räknas som religiös. Hit räknar jag t.ex. sådana som mig själv. Jag erkänner villigt att jag vördar (vad högtidligt det här ordet är) naturvetenskapen och tror på de forskningsresultat som läggs fram allt eftersom man upptäcker fler och fler tidigare gömda strukturer i vårt universum. Däremot är jag definitivt ingen anhängare av någon speciell världsreligion.

Jag tror (!) att alla människor är religiösa på något sätt, i ordets vida bemärkelse. Alltså att vi alla vördar något som för just oss är heligt. Religiositeten är inbyggd i oss. Ibland får den oss att dyrka gud/ar i organiserad form tillsammans med andra människor, andra gånger att dyrka naturen och dess växlingar i enskildhet på en promenad.

Specifika religioner uppstod för att människan skulle ha en vettig förklaring på sådant som man inte kunde förstå på annat sätt. T.ex. frågan om vad som händer med en människa efter döden eller varför vi över huvud taget lever på jorden. De frågor vi kallar eviga. Vår religiositet har alltså gjort att vi sökt svar på frågor som vi inte känt svaren på. Detta är förstås bra, tycker jag. Kunskap är aldrig fel.

Naturvetenskapen kan betraktas som en religion på samma sätt som t.ex. hinduismen. Inom vetenskapen tror vi (fast jag vet!) att en människa efter döden förmultnar med hjälp av bakterier och andra nedbrytare i naturen, vilka frigör de kemiska föreningar vår kropp består av så att ämnena kan återanvändas. En hindu tror att man återföds ett flertal gånger beroende på vad man gjort i livet. En naturvetare tror att universum blev till genom Big Bang. En hindu tror att världen skapades av Brahman, skaparguden. Vem som egentligen satte igång Big Bang eller Brahman ska jag inte gå in på, för då förlorar jag mig i något konstigt filosofiskt sammelsurium som jag inte kan reda ut.

Nå, det var väl ett hyfsat uttömmande svar på vad jag anser menas med religion. Nu behöver jag också reda ut vad som ligger i begreppet världen. Är det hela universum eller är det organismerna, eller kanske bara människorna, som finns på jorden? Jag tror jag väljer att tolka världen som "människorna och våra liv på jorden" och gör därmed frågeställningen enklare för mig. Dessutom är det väl vi som bestämmer på jorden? Och inte djuren eller växterna?

Nu återstår endast frågan om för vem världen skulle vara bättre eller sämre? Något mycket subjektivt. För en förtvivlad människa kan tron på en gud, eller gudar, som kan hjälpa henne, vara en stor tröst som gör att hon kan ta sig vidare ut ur sin desperation. Alltså är religionen bra för henne. Krig p.g.a. olika religioner väcker för de allra flesta avsky, och religiösa fundamentalister är inte något jag vanligtvis finner speciellt bra, men dem jag betraktar som fundamentalister, och alltså dåliga, tycker antagligen att det är bra om alla följer deras religion. Alltså är det bra för fundamentalisterna med krig för att de ska uppnå sitt mål. En annan sak är om de når sina mål med sådana medel. Korsriddarna försökte på sin tid, islamister försöker i vår tid.

Slutsatsen blir alltså att jag inte kan svara på frågan om världen skulle vara bättre eller sämre utan religion. Som frågan är ställd ger den alltför många tolkningsmöjligheter. För en del är världen bra med religion, för andra är den dålig. Utan människor skulle ingen religion existera och då hade världen kanske varit bättre för andra organismer, eftersom den religiösa människan dödar djur.

Nä, nu slutar jag svamlar och skickar snabbt vidare stafettpinnen till Rose-Marie på Kulturbloggen. Hon har för övrigt startat en bloggkaravan, som jag tänkte ge mitt bidrag till så småningom. I blogstafetten ska hon av mig få i uppdrag att redogöra för sina tankar om hur man som kvinna kombinerar karriär, kärlek och barn. Det verkar hon själv ha lyckats med. Rubriken är alltså: Konsten att som kvinna kombinera karriär, kärlek och barn. Lycka till!


Andra bloggar om: , , ,

7 reaktioner till “Blogstafetten: Skulle världen vara bättre eller sämre utan religion?”

 1. Bra inlägg och jag håller i stort sett med dig. Vill sticka ut hakan dock och komma med ett påstående: mig veterligen har det aldrig funnits ett krig som startat pga av religioner. Vad säger du om det?

 2. Hmm, det är väl en tolkningsfråga även det? Men jag tror jag förstår ditt påstående. Kristendomen användes endast som täckmantel för korsriddarnas erövringar, liksom dagens islamister använder islams lagar som anledning till att förtrycka oliktänkande. Och alla andra som i religionens namn orsakar lidanden för medmänniskorna.

 3. Precis! Kunde inte ha sagt det bättre själv. Klart att det finns motsättningar mellan olika religiösa grupper , som t ex mellan hinduer och muslimer i Indien och gränslandet Kaschmir, men det är knappast en grogrund för att starta krig mellan grupperna.

 4. Må den ekumeniska rörelsen växa!

  Förresten, det är SO-lärare du är, eller hur?

  Och så efterlyser jag ett inlägg från dig: om 40-timmars vecka. Berätta hur det fungerar!

 5. Japp, jag är SO-lärare. Och ja, jag kan skriva ett inlägg om 40-timmars arbetsvecka. Kanske inte på stört, men du får väl påminna mig om du inte har sett något på några veckor.

  Ja, må den ekumeniska rörelsen växa. Nåja, åtminstone att samarbetet kan utökas och tas på större allvar.

 6. Vilket ämne du fick! Så många aspekter hit och dit, men jag är ju övertygad om att religionen i sin organiserade form har gjort mer skada än nytta. Det är inte religionens fel utan just människans tolkningar av densamma.

  Intressant värre att läsa dina reflexioner i ämnet.

 7. Jerry: Tack för visat intresse! 🙂

  Magistern: Jo, jag är mycket intresserad av att höra nackdelar och fördelar med 40-timmarsvecka för lärare och ser fram emot ett sådant inlägg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *