Kompetensutveckling som heter duga

Rektorn hade anmält sig till matematikbiennalen.
Rektorn blev av skolchefen beordrad att göra annat.
Rektorn fick tillåtelse att erbjuda den dyrt inköpta platsen (2900 kr!) till mattelärare på högstadiet.

Rektorn frågar mig om jag vill delta på matematikbiennalen.
Rektorn lovar att det ska finnas vikarie för mina lektioner de två dagarna matematikbiennalen varar.

Vad tror ni jag svarar?

Jo, jag svarar glädjestrålande jakande, men undrar om det möjligen inte finns andra lärare som vill delta. På skolan arbetar ju ytterligare tio mattelärare som kan tänkas vilja delta.

Andra lärare blir tillfrågade och ännu en kan erbjudas en plats avsedd för annan rektor i kommunen. Den tillfrågade läraren yrkar på att delta och säger dessutom att hon vill delta med mig.


Ända sedan jag blev färdig lärare har jag haft som önskan att delta i matematikbiennalen som sedan 1980 organiseras vartannat år på skilda platser i Sverige.

För två år sedan hade jag sparat mina fortbildningspengar för att kunna anmäla mig till en av dagarna på matematikbiennalen, även då anordnad i Malmö.
För två år sedan hade kommunen ont om pengar och började spara.
För två år sedan drogs alla fortbildningspengar in.
För två år sedan var jag heligt förbannad på kommunpolitikernas spariver.

Äntligen får jag åka!
Måtte politikerna låta bli pengarna denna gången!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *