Första arbetsdagen

Idag har jag:

  • suttit i en skolmatsal en och en halv timme då de två nya cheferna presenterade sig och sina kommande arbetsrutiner.
  • röjt på det överfulla skrivbordet och fått ihop en knapp halvmeter tjock hög med diagnoser, labrapporter, läxor och prov som vikarien så snällt lämnat till mig att korrigera.
  • hjälpt den nya elevassistenten (den tredje på tre terminer!) till rätta.
  • hjälpt vikarien för min NO-kollega att hitta rätt läroböcker.
  • faktiskt tagit det lugnt vid lunchen och konverserat med kollegor om ditten och datten i en hel halvtimme.
  • konfererat med kollegor i arbetslaget om viktiga saker som uteblivna elevassistenter, bussvakter, fikalista, elevbyten och nya möten.
  • skrivit ut planeringar, klasslistor, provschema m.m..
  • vikt informationsblad från de nya cheferna och stoppat dessa (alltså informationsbladen och inte cheferna!) i kuvert samt på kuverten klistrat etiketter med texten ”Till målsman för XXXX, YYYYY-gatan XX, XXX XX  ZZZZ-stad”.

Jag har alltså arbetat idag!

Somliga (=skolcheferna och kommunalpolitikerna) kallar de här dagarna ”kompetensutvecklingsdagar för lärare”.
Jag kallar dem ”iordningställande-för-elevernas-ankomst-dagar”.

Andra bloggar om: skola och undervisning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *