Vaccinera mera

Vissa nyheter blir jag bara så glad över. På vetenskapsnyheterna i morse hörde jag en sådan och det tillika av en röst jag kände igen, men vars ägare jag inte träffat sedan åren i Nicaragua. Det handlade om vaccinationer.

 

För några år sedan spreds en uppfattning om att barn som vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund skulle vara mer benägna att utveckla t.ex. autism eller hjärnhinneinflammation. Många föräldrar i bl.a. Sverige blev oroliga och hoppade över vaccineringen för sina små. Nu har man i en stor dansk undersökning kommit fram till att något sådant samband inte finns.

 

I Nicaragua deltog jag bl.a. i några vaccinationskampanjer ute på landsbygden för att bl.a. ge alla barn möjlighet att få ett skydd för dessa ofta dödliga sjukdomar. Jo, de är dödliga i de fattigare länderna. Redan undernärda barn har inte den motståndskraft som våra svenska barn har. Nu är jag ju inte någon sjuksköterska utan lärare, så det jag kunde hjälpa till med var mest att prata med barnen, hålla i dem och serva med sprutor och vaccin. Trots vaccinationskampanjerna så uppstod emellanåt mässlingsepidemier och barn dog.

 

Det man ibland glömmer när man låter bli att vaccinera är att det lättare blir epidemier och de drabbar de svagaste och sjukdomen sprids vidare om inte ett skydd finns. Betänk också att man utrotat t.ex. smittkoppor genom vaccinering. Även polio tror man snart ska vara ett minne blott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *